Uwaga! Konkurs w ramach Miesiąca Jedynki Przedsiębiorczej!!!

Regulamin konkursu na film, ulotkę, skarbonkę i hasło w ramach „Światowego Dnia Oszczędzania”

1.Film– wielkość pliku nie może przekroczyć 60MB, a czas trwania filmu wynosi maksymalnie 180 sekund. Technika wykonania filmu jest dowolna przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu. Filmy mogą być nagrane przy użyciu telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego z funkcją nagrywania filmów lub kamery cyfrowej.

2. Ulotka– maksymalna wielkość nie może przekraczać formatu A-4. Technika wykonania dowolna. Tematyka ulotki powinna być związana z szeroko pojętą ideą oszczędzania (pieniądze, woda, prąd itp.). Może odnosić się do pytania: Dlaczego powinniśmy oszczędzać, czyli jakie wydatki „chodzą” po ludziach?

3. Skarbonka- dowolny kształt. Najlepiej, żeby była wykonana z użyciem surowców wtórnych.

4. Hasło- zachęcające do oszczędzania przedstawione na kartce formatu A-4 (blok techniczny).

Ocena prac będzie przebiegać według następujących kryteriów:
a) zgodność z Regulaminem konkursu;
b) zgodność z tematyką konkursu;
c) wartość merytoryczna;
d) warsztat wykonania.

Prace zgłoszone do konkursu powinny być rezultatem pracy indywidualnej

Nagrody:

-film – I miejsce bon do Empiku na kwotę 25zł

ulotka- I miejsce bon do Empiku na kwotę 25zł

– skarbonka- I miejsce bon do Empiku na kwotę 25zł

– hasło – I miejsce bon do Empiku na kwotę 25zł

Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do 24 października 2014 r do nauczyciela wos-u – pani Barbary Kamińskiej.