REKRUTACJA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. CZY WYBÓR GRUPY WPŁYWA NA REKRUTACJĘ?

Nie, nie wpływa. Zasady rekrutacji określa regulamin. Grupy stanowią ofertę dodatkową.

 1. CZY SZKOŁA, OPRÓCZ GRUP, ZAOFERUJE KOŁA ZAINTERESOWAŃ?

Tak, zaoferujemy uczniom udział w kołach przedmiotowych i zainteresowań.

 1. CZY WYBÓR GRUPY JEST OBOWIĄZKOWY?

Nie, nie jest. Można być uczniem Jedynki i nie chodzić na zajęcia grupy tematycznej.

 1. ILE GRUP MOŻNA WYBRAĆ?

Można wybrać jedną grupę humanistyczną i jedną grupę ścisłą, czyli maksymalnie dwie grupy lub jedną, lub żadnej. Nie można wybrać dwóch grup z tej samej puli, czyli dwóch humanistycznych lub dwóch ścisłych.

 1. DO KIEDY NALEŻY SIĘ ZDECYDOWAĆ NA GRUPĘ?

Najlepiej do 8 maja 2015r., składając wniosek o przyjęcie do gimnazjum. Ułatwi nam to proces organizowania testów predyspozycji.

 1. KIEDY ZORGANIZUJEMY TESTY PREDYSPOZYCJI?

Testy zostaną przeprowadzone w drugim i trzecim pełnym tygodniu maja. Chcemy zapewnić wszystkim chętnym możliwość udziału w testach. Testy będą zbliżone do siebie, ale nie takie same. Planujemy przeprowadzenie testów w pierwszym tygodniu września, na wypadek przyjęcia kolejnych uczniów. Testy do grup humanistycznych odbędą się innego dnia niż testy do grup ścisłych.

 1. CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W GRUPIE TEMATYCZNEJ NA PRZYKŁAD PO I SEMESTRZE?

Z założenia nie, ale wszystkie indywidualne kwestie będzie rozstrzygał dyrektor szkoły.

 1. CZY UCZEŃ BARDZO ZDOLNY MOŻE BRAĆ UDZIAŁ NA PRZYKŁAD W ZAJĘCIACH DWÓCH GRUP ŚCISŁYCH.

W takich przypadkach decyzja należy do dyrektora szkoły. Naszym celem jest dobro ucznia i rozwój talentów, dlatego każdą sytuację będziemy wnikliwie badać, zawsze na korzyść ucznia.

 1. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA DWÓCH GRUP MATEMATYCZNYCH?

Tak, pod warunkiem, że co najmniej 52 uczniów wykaże się wysokimi umiejętnościami matematycznymi.

 1. DLACZEGO ZREZYGNOWALIŚMY Z KLAS MATEMATYCZNYCH?

Oficjalnie profile w gimnazjach nie są usankcjonowane prawnie, stąd nasza propozycja stworzenia międzyklasowej grupy matematycznej z dwiema godzinami matematyki tygodniowo (profil matematyczny zapewniał jedną godzinę). Wierzymy, że dobór prawdziwych pasjonatów matematyki plus specjalny program nauczania oraz dwie godziny zajęć tygodniowo – dadzą jeszcze większe szanse rozwoju młodzieży.

 1. KIEDY PODAMY INFORMACJE NA TEMAT SKŁADU GRUP?

Wyniki testu zostaną podane do końca maja 2015r., a skład grup dopiero po rekrutacji, stąd możliwość udziału w kolejnym teście we wrześniu.

 1. JAK BĘDĄ TWORZONE KLASY?

Pragniemy stworzyć klasy o podobnym poziomie (tak samo zróżnicowane), kluczem do tworzenia będzie też język oraz płeć (w miarę możliwości tyle samo dziewczynek, ilu chłopców). Uczniowie o rok młodsi będą umieszczeni w różnych klasach.

 1. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA ZAAWANSOWANYM POZIOMIE?

To zależy od ilości uczniów, którzy uczyli się języka niemieckiego w szkole podstawowej. Jeśli zbierzemy co najmniej 14 osób, utworzymy taką grupę.

 1. CZY MOŻNA ZMODYFIKOWAĆ WNIOSEK?

Tak, do 30 kwietnia można zmodyfikować składany wniosek, na przykład dopisać informację na temat drugiego języka (niemiecki zaawansowany).

 1. JAKI JEST PRÓG DO GIMNAZJUM?

Tego jeszcze nie wiemy, to zależy od wyników osób składających dokumenty.