I SZKOLNY KONKURS LITERACKI ŚWIAT WARTOŚCI: RODZINA PRZYJAŹŃ SZCZĘŚCIE ROZSTRZYGNIĘTY!

JURY W SKŁADZIE: DYREKCJA, RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE ZADECYDOWAŁO O WYNIKACH.
OTO ONE:
POEZJA:
I m. LIWIA MAĆKOW – KLASA I B za wiersz pt. ”Szczęście”
PROZA:
I m. LIWIA MAĆKOW – KLASA I B za opowiadanie pt. „Szukając prawdziwego szczęścia” i JULIA KĄDZIELA – KLASA I F za opowiadanie pt. Wielkie serca”
II m. MILENA PEK – KLASA III A za opowiadanie pt. „Szczęście ma różne oblicza”
III m. SZYMON RADZIO – KLASA II B za opowiadanie pt. Szukający szczęścia”
GRATULUJEMY!
Wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2015 roku w trakcie apelu informacyjnego.
Wyżej wymienieni laureaci proszeni są o przesłanie do biblioteki swoich tekstów e-mailami, gdyż prace te będą opublikowanie, oczywiście za zgodą autorów.