Rekrutacja 2015

Uwaga! Wyniki rekrutacji zostaną udostępnione jutro (piątek 03 lipca)  ok. 8.45 w wejściu do szkoły od ulicy Starowiejskiej. Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami rekrutacji, rozpatrzono wnioski złożone w terminie wraz z oryginałami. Od godziny 8.45 można odbierać dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły. Zostaną one wydane za okazaniem dowodu osobistego.

Procedura odwołań

Odwołania wraz z uzasadnieniem będą przyjmowane jedynie w formie pisemnej w piątek i poniedziałek (06 lipca br.) do godziny 14.00. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy je i  09 lipca skontaktuje się telefonicznie z osobami przyjętymi do szkoły. 

Ostatnia tura odwołań będzie miała miejsce w dniach 01-02 września br. po ostatecznej weryfikacji uczniów klas pierwszych.

Lista klas zostanie upubliczniona w sierpniu wraz z listą wychowawców, wówczas także do publicznej wiadomości zostanie podany przydział do grup tematycznych oraz informacja o ewentualnych dodatkowych testach do wspomnianych grup. 

Podręczniki dla uczniów klas pierwszych zostaną zakupione przez szkołę. Istnieje możliwość zamówienia szafek – cena 100zł przy złożeniu zamówienia, po 08 lipca w sekretariacie/księgowości  szkoły. Zamówienia przyjmujemy do końca lipca.