Ważne informacje!

W dniach 13-15 lipca (poniedziałek – środa) br. w szkole (gazetka na holu obok pokoju nauczycielskiego) można sprawdzić przydział do klas. W wyniku żmudnej pracy stworzyliśmy 8 klas o podobnym poziomie, a także w miarę proporcjonalnych pod względem ilości dziewczynek i chłopców (niemalże pół na pół). Każdy będzie uczył się języka zadeklarowanego we wniosku. Zamiany uczniów są niemożliwe, gdyż przy tworzeniu klas kierowaliśmy się wyżej wymienionymi zasadami, mając na względzie jak najbardziej optymalne warunki pracy i rozwoju młodzieży.

Oto kilka informacji:

1a – wych. –  p. Hanna Kalisz. Cała klasa uczy się języka niemieckiego.
1b – wych. –  p. Beata Łata. Pół klasy   uczy się języka francuskiego, a druga połowa języka niemieckiego.
1c – wych. – p. Anna Arndt. Cała klasa uczy się języka niemieckiego.
1d – wych. – p. Katarzyna Hołownia. Cała klasa uczy się języka niemieckiego.
1e – wych. – p. Małgorzata Sobczak. Pół klasy  uczy się języka francuskiego, a druga połowa języka niemieckiego.
1f – wych. – p. Anna Leszczyńska. Cała klasa uczy się języka francuskiego.
1g – wych. – p. Danuta Chojnacka. Pół klasy   uczy się języka francuskiego, a druga połowa języka niemieckiego.
1h – wych. – p. Dorota Brylska – Ziółtkowska. Pół klasy   uczy się języka francuskiego, a druga połowa języka niemieckiego.