Regulamin dodatkowego naboru do grup tematycznych

Regulamin dodatkowego naboru do grup tematycznych

  1. Zapisy przyjmują wychowawcy klas do piątku 04 września.

  2. Można zapisać się na jeden egzamin do grupy humanistycznej oraz na jeden do grupy ścisłej.

  3. Osoba, która zdawała do danej grupy, nie może drugi raz pisać testu (np. X zdawał do grupy teatralnej, więc nie może próbować do tej grupy jeszcze raz, może wybrać egzamin do jednej z pozostałych grup humanistycznych, podobnie z grupami ścisłymi).

  4. Testy do grup tematycznych odbędą się 11 września. Więcej dodatkowych terminów nie przewidujemy.