Ważne informacje

Oto kilka informacji na temat organizacji pracy szkoły w najbliższych dniach.

GRUPY TEMATYCZNE

  1. Grupy tematyczne dla klas pierwszych   wystartują 14 września.
  2. Do 04 września zapisy przyjmują wychowawcy (wg zasad podanych w Regulaminie).
  3. Dodatkowe testy odbędą się: 07 i 09 września w godzinach porannych. Szczegóły podamy w piątek 07 września.
  4. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji w sprawie grup.

ZAJĘCIA DODATKOWE – około 15 września zostanie opublikowana lista zajęć.

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH

  1. W tej chwili szkoła otrzymała pierwszą transzę podręczników, które wprowadzamy na stan biblioteki.
  2. Książki będą wydawane sukcesywnie. Nauczyciele są przygotowani na pracę bez podręcznika (realizujemy podstawę programową, a nie podręcznik).

PODRĘCZNIK DO WOS-U DLA KLAS II – kupuje tylko klasa IIc

PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLAS PIERWSZYCH KUPUJĄ RODZICE: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 10 WRZEŚNIA O GODZINIE 17.30

18 WRZEŚNIA – klasy pierwsze jadą na integrację do Porzecza, a pozostałe wychodzą do muzeów, do Hevelianum oraz na Festiwal Filmów Fabularnych.

OBIADY – we wrześniu nowe Prezydium Rady Rodziców wybierze firmę kateringową. Obiady ruszą od października.

UBEZPIECZENIE – czekamy na informację od RR.

RELIGIA – ETYKA – uczeń może brać udział w zajęciach religii i etyki lub samej religii,  lub samej etyki lub nie uczęszczać na żadne z zajęć. Etyka będzie się odbywała po lekcjach.