Uwaga! Dodatkowy nabór do grup tematycznych

07.09.2015, o godzinie 08.15 od spotkania przy pokoju nauczycielskim rozpocznie się test do grup humanistycznych, a 09.09.2015, o tej samej porze i w tym samym miejscu, do grup ścisłych.