Ważne! Apel organizacyjny, integracja oraz Dzień z Kulturą i Nauką

W środę 16 września odbędą się apele organizacyjne: na 2. godzinie – klasy drugie; na 3. godzinie – klasy pierwsze i na 4. godzinie – klasy trzecie. Apel odbędzie się w sali gimnastycznej.

18.09.2015 – odbędzie się integracja w Porzeczu dla klas pierwszych. Zbiórka – godzina 8.15 pod dworcem PKP Gdynia Główna, powrót w to samo miejsce około godziny 16.00.

W tym samym dniu drugo- i trzecioklasiści wezmą udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych i naukowych w ramach Dnia z Kulturą i Nauką – według informacji uzyskanej od wychowawców klas.