Karta zgłoszenia do konkursów kuratoryjnych

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, jest zobowiazany przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”. Karty przekazujemy nauczycielowi przedmiotu. Terminy konkursów przedmiotowych – kliknij.

POBIERZ TUTAJ:  KARTA ZGŁOSZENIA