Uwaga! Konkurs!

Konkurs biograficzny

Józef Piłsudski – człowiek czy polityk?

Od uczestników konkursu wymagana będzie znajomość faktograficzna /daty, postacie historyczne, miejsca itd./, ikonograficzna / fotografie, fragmenty filmów itd./ i źródłowa /fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd./ historii Polski z lat 1867 – 1935.

Etap szkolny – 45 minut –  test z pytaniami otwartymi piszemy

20.10.2015r. o godz.10.45

W drugim etapie (IX LO w Gdyni) szkołę będzie reprezentował 1 uczeń.

Polecana bibliografia:

Cepnik H., Józef Piłsudski. Portret biograficzny, Warszawa 1988.

Garlicki A., Józef Piłsudski – 1867–1935, Czytelnik, Warszawa 1988.

Garlicki A., Józef Piłsudski – 1867–1935, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Garlicki A., Garlicka A., Józef Piłsudski – życie i legenda, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1993.

Nałęcz T., Nałęcz D., Józef Piłsudski – legendy i fakty, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005.

Urbankowski B., Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Warszawa: 1997.

Wójcik Z., Józef Piłsudski (1867–1935). Biografia, Warszawa 2006.

Strony internetowe:

http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego

http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul/366366,78-lat-temu-zmarl-Jozef-Pilsudski

http://www.polskatimes.pl/artykul/3803783,jozef-pilsudski-nie-chcial-zlotego-wolal-lecha-

historia-pieniadza,id,t.html

Zapisy i informacje Marzenna Jurek-Turska