Prosimy o uzupełnianie wpłat za szafki!

Wszystkie osoby z listy rezerwowej („szafkowej”) prosimy o pilne uzupełnienie wpłat w sekretariacie. Kluczyki można odbierać od dzisiaj w sekretariacie na dużych przerwach.