Tytuł Eduinspiratora 2015 dla pani dyrektor Oktawii Gorzeńskiej

Oktawia Gorzeńska, dyrektor naszego gimnazjum, zdobyła prestiżowy tytuł EDUinspiratora 2015 za wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze edukacji. Jak można przeczytać w publikacji FRSE: „Z zawodu nauczycielka języka polskiego, od roku pełni funkcję dyrektora jednej z gdyńskich szkół. Z zamiłowania koordynator projektów, podróżniczka, blogerka i aktywistka, która z pasją zmienia rzeczywistość. Swoją przygodę z międzynarodowymi projektami edukacyjnymi rozpoczęła dzięki otrzymaniu dotacji w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – zrealizowała wówczas projekt mający na celu przełamanie stereotypów we wzajemnych relacjach Polaków i Litwinów. Po zakończeniu tego projektu zaangażowała się w kolejne inicjatywy: koordynowała projekty ze środków programu Comenius oraz wymiany finansowane w ramach „Młodzieży w działaniu”. Jej działalność dotyczy nie tylko samej realizacji projektów. Jest pomysłodawczynią inicjatyw Szkoła liderów oraz Akademia Jedynki, mających za zadanie aktywizację młodzieży zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym. Stworzyła stronę http://www.eduzmieniacz.wordpress.com, która upowszechnia zmiany w edukacji i jednocześnie inspiruje innych realizatorów projektów. Nadal realizuje projekty we współpracy ze stroną litewską, wykorzystując fundusze zgromadzone własnymi siłami szkoły – dzięki dobrym kontaktom wypracowanym w trakcie realizacji wcześniejszych projektów”.  

Tytuł EDUinspiratora przyznaje kapituła  „EDUinspiracji EDUinspiratora” – konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, instytucję zarządzającą kilkunastoma programami edukacyjnymi (m.in. Erasmus). W konkursie EDUinspirator FRSE nagrodza osoby, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w swoim środowisku lokalnym. Do udziału w konkursie FRSE zaprasza indywidualnych uczestników projektów edukacyjnych dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, np. w ramach programów Erasmus+, „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, FSS, eTwinning, PO KL, PO WER. Link do strony FRSE i materiału o gali – kliknij!