Konkurs retoryczny

Umiesz pięknie się wysławiać?

Masz coś ciekawego do powiedzenia?

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!

Musisz w nim wziąć udział!

KONKURS RETORYCZNY 2016

„Mistrz Mowy Polskiej”

w Gimnazjum nr 1

odbędzie się

10 lutego

o godzinie 13:30 w auli

Retoryka to sztuka pięknego wysłowienia,

poprawnego myślenia

oraz

przekonywania przy zachowaniu poprawności językowej.

Zapoznaj się z regulaminem i zgłoś się

do swojego nauczyciela języka polskiego

do 2 lutego 2016 r.

KONKURS RETORYCZNY – REGULAMIN

„Mistrz Mowy Polskiej”

10 lutego 2016 g. 13:30

Cele konkursu:

 • propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży
 • doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez odpowiedni dobór form wypowiedzi i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej
 • budowanie językowego, a więc zintelektualizowanego obrazu świata i siebie
 • wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej
 • rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy
 • wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój

Konkurs jest jednoetapowy: polega na wygłoszeniu przed komisją przygotowanej wcześniej mowy retorycznej na podany poniżej temat (trzeba wybrać jeden) lub temat zaproponowany przez siebie (zaakceptowany przez nauczyciela j. polskiego).

Tematy mowy w I edycji KONKURSU RETORYCZNEGO 2016: (do wyboru jeden)

 • Czytając książki, przeżywamy wiele egzystencji naraz!
 • Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia!
 • Piękno niejedno ma imię…
 • Dziwny jest ten świat…
 • Muzyka – moja pasja.
 • Modnie – niemodnie?
 • Świat wokół mnie…
 • Gram w zielone!

Przygotowane wystąpienie uczestnika nie powinno być krótsze niż 4 min. i nie dłuższe niż 6 min,

Wygłaszane mowy oceniane będą wg pięciu kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • poprawność językowa,
 • jakość argumentacji,
 • umiejętność stosowania chwytów retorycznych,
 • sposób prezentacji.

Każde kryterium to od 0-5 pkt, przyznawanych przez każdego członka jury. Suma tych punktów wyłoni zwycięzców. ZGŁOSZENIA do nauczyciela języka polskiego do 2 LUTEGO.