Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do III stopnia WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII – DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu geograficznego

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wszystkich prac uczniów uczestniczących w II stopniu Wojewódzkiego Konkursu z Geografii, do III stopnia zakwalifikowano z rejonu Gdyni i Sopotu 26 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom.