Terminarz – marzec – kwiecień

15 marca godzina 15.30 – spotkanie szkoleniowe wychowawców klas III – gabinet dyrektora

18 marca 2016 – plan B, Dzień Otwarty 16.00-20.00

05 kwietnia 2016 godzina 15.30 – szkolenie poświęcone egzaminom gimnazjalnym

07 kwietnia godzina 17.30 – zebrania z rodzicami; 18.30-20.00 – konsultacje

18-19-20 kwietnia – egzaminy – klasy pierwsze i drugie zwolnione z lekcji; klasy trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30

26 kwietnia godzina 15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej