Szkoła Demokracje – ostatnie spotkanie

Ostatnie spotkanie Szkoły Demokracji za nami. Podsumowaliśmy nasze działania, zastanawialiśmy się co zrobić, żeby to, co udało nam się wypracować dla całej społeczności szkolnej, zostało utrwalone i „działało” zawsze.
Niewątpliwie udało nam się udoskonalić pracę SU, poprawić komunikację między uczniami, nauczycielami, dyrekcją oraz  rodzicami. Wiemy, jak i z kim rozmawiać, aby znaleźć kompromis w planowaniu działań.  Ponadto nauczyliśmy się, jak badać potrzeby uczniów i jak usprawnić włączanie coraz większej ilości osób do współpracy.
Przed nami organizacja ciekawego tygodnia, który nazwaliśmy „Festiwalem tolerancji”. Liczymy, że włączy się w to jak najwięcej osób i że wszystkim się to wydarzenie spodoba! (tekst Dorota Gorzejewska)