Obiady – maj

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:

Kwota: 135 zł – maj.

Płatność za kwietniowe obiady musi być uiszczona od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2016r.