Codzienne życie w Jedynce

Codzienne życie w Jedynce wypełniają lekcje (kładziemy duży nacisk na pracę w grupach i metody aktywizujące), staramy się odchodzić od tradycyjnych metod, co jednym wychodzi lepiej, a innym przychodzi nieco trudniej. W każdym razie zmieniamy się, tak – jak zmienia się otaczająca rzeczywistość.

Co 3-4 miesiące spotykamy się na tzw. apelach organizacyjno-informacyjnych, w czasie których dyrektor szkoły nie tylko informuje o tym, co się w szkole dzieje lub zmienia, lecz wręcza publicznie dyplomy i nagrody za osiągnięcia w konkursach, wyróżnia tych, którzy angażują się w życie klasy, szkoły oraz miasta. To również okazja, by zadać bezpośrednio pytanie dyrekcji.

 

Jako, że uczymy się wszyscy, nie tylko w czasie lekcji, wzbogacamy  naszą edukację o organizację Tygodni Tematycznych, w tym roku były to: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Przedmiotów Ścisłych oraz Tydzień Języka Ojczystego. W tej chwili przygotowujemy Tydzień Tolerancji i Życzliwości. Wychodzimy także na zajęcia poza szkołę, do muzeów, firm, instytucji, szkół wyższych. Nasze innowacyjne grupy tematyczne pracują według programów autorskich, a ich oferta i rodzaj działań służą rozwojowi naszych uczniów i kadry.

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami współorganizują wydarzenia szkolne, dzięki czemu uczą się nie tylko koordynowania, planowania, czy realizowania działań, ale również trudnej sztuki kompromisu.

Nie samą nauką człowiek żyje, dlatego, by przełamać rutynę SU organizuje szereg dni tematycznych. Każdy, kto danego dnia się przebierze w odpowiedniej konwencji, jest objęty ochroną w postaci „szczęśliwego numerka”. W tym roku przeżywamy także boom na organizację nocy w szkole (nie tylko filmowej, ale także sportowej).

Uczą się nie tylko uczniowie. Nauczyciele i rodzice biorą udział w warsztatach w ramach Akademii Jedynki, która oferuje spotkania ze specjalistami, a także kreatywne zajęcia, jak np. kroju i szycia. Pedagodzy doskonalą się poza szkołą, a także w ramach szkolnego systemu doskonalenia (kursy, warsztaty, lekcje otwarte). Wymianie doświadczeń służy także grupa Superkadra z Gdyńskiej Jedynki (na Facebooku).