Jedynka na konferencji Global Goals w Berlinie

Dzięki podejmowanym inicjatywom i  zmianom, które zapoczątkowaliśmy prawie dwa lata temu, Jedynka dołączyła do światowego grona liderów edukacji. Wraz z całą społecznością szkolną jesteśmy w drodze – wszyscy uczymy się, zmieniamy, podejmujemy wyzwania, popełniamy błędy, wyciągamy wnioski. Mamy świadomość swoich mocnych stron, ale również aspektów wymagających naprawy. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają liderzy, którzy nie tylko stwarzają przestrzeń do rozwoju, ale również upowszechniają zmiany w edukacji wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego modelu nauczania, z nauczycielem w roli głównej, z testami, sprawdzianami i egzaminem gimnazjalnym jako narzędziami w osiągnięciu wysokich wyników. Taki model powoduje, że szkoła  oderwana jest od życia:

  • odtwórczy uczeń nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości wymagającej od niego umiejętności rozwiązywania problemów;
  • wysokie wyniki nie gwarantują powodzenia na rynku pracy.

Ważne, by odnaleźć złoty środek:

  • aktywizować młodzież poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy – uczeń w działaniu – nabyta wiedza i umiejętności  lepiej przyswojone;
  • doskonalić umiejętności społeczne – przestrzeń do podejmowania inicjatyw; uczenie się kompromisu poprzez współpracę z innymi; prawo do błędu.

Dołączenie do światowej sieci Szkół z mocą zmieniania świata dało nam możliwość współpracy z innymi innowacyjnymi szkołami, wsparcie liderów polskiej i światowej edukacji, jak również szansę udziału w ważnych wydarzeniach, jak choćby konferencja w Berlinie. Jej głównym celem było przypomnienie światowych celów na rzecz zrównoważonego rozwoju   i pokazanie skutecznych metod pracy, by je osiągnąć.

globalgoals

Jednym z nich jest jakość edukacji opartej na budowaniu relacji,  kreowaniu przestrzeni do rozwoju, zaangażowaniu społecznym, dawaniu  wyzwań młodzieży oraz dojrzałemu prowadzeniu jej.

Ważnym aspektem konferencji była możliwość spotkania z liderami szkół z mocą z innych kontynentów, co z pewnością zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami podejmowanymi na rzecz lepszej edukacji i zmiany świata.