O filmach inaczej – grupa dziennikarska w działaniu

O filmach inaczej”

Przygotowując się do pisania nowej formy wypowiedzi, jaką jest recenzja, grupa dziennikarska uczestniczyła dwukrotnie, w dniach 13 stycznia i 8 marca, w warsztatach filmowych w „Żaku”.

Podczas zajęć widzowie zgromadzeni na sali obejrzeli trzy filmy: jeden fabularny pt. „Mean Creek” w reżyserii Jacona Aarona oraz dwa dokumentalne: „Wszystko może się przytrafić” i animowany pt. „Drzazga”. Każde spotkanie składało się z kilku części: wprowadzenia przed filmem, projekcji i dyskusji po seansie. Obejrzeliśmy z uwagą różne filmy, a potem braliśmy udział w rozmowie z prowadzącym warsztaty, by wspólnie zinterpretować dzieło, poznać jego symbolikę, często skomplikowaną fabułę. Wzbogaciło to naszą wiedzę o filmie, pozwoliło na świeże spojrzenie na produkcje, które powstały wiele lat temu, ale ukazują problematykę ponadczasową i uniwersalną. Każdy, kto chciał mógł, zabrać głos w dyskusji, przedstawić swój punkt widzenia, dodać ciekawe spostrzeżenia. To nauczyło nas krytycznego spojrzenia na filmy, a przede wszystkim szukania głębszego sensu w, na pierwszy rzut oka nieciekawym, dziele.

To były na pewno ciekawe warsztaty. Za każdym razem opuszczaliśmy klub „Żak” z nową wiedzą i doświadczeniami.

Recenzja stworzona na podstawie prac młodych dziennikarzy z grupy dziennikarskiej