Projekt Erasmus+ „Innowacyjna Jedynka” zaakceptowany

Już w kolejnym roku szkolnym kilkunastu nauczycieli oraz kadra zarządzająca wezmą udział w zagranicznych szkoleniach m.in.  z zakresu coachingu, metod aktywizujących, pracy z uczniem zdolnym, narzędzi Web 2.0, CLIL i  gamifikacji. Dyrektor szkoły odwiedzi Finlandię, gdzie pozna tajniki pedagogiki innowacyjności, a następnie wdroży tę wiedzę w codziennej pracy oraz przekaże tureckiej szkole w Tokacie. 

Celem projektu jest nie tylko rozwój kompetencji zawodowych kadry, ale przede wszystkim wdrożenie nowo nabytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy oraz  dzielenie się doświadczeniem z innymi. W planach mamy organizację lekcji otwartych, warsztatów, webinarów, a także obozów innowacji dla środowiska lokalnego i nauczycieli z innych szkół.