Obiady – czerwiec

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:

Kwota: 90 zł – czerwiec

Płatność za czerwcowe  obiady musi być uiszczona od 21 maja do 27 maja  2016r.

Obiady będą zamawiane w dniach: 2-17 czerwca (1 czerwca – Święto Szkoły, nie ma lekcji; ostatni tydzień w zasadzie cały będzie zorganizowany poza szkołą – gra miejska, wizyty w muzeach, kinach).