Uwaga! Rekrutacja do naszego gimnazjum

Uwaga! Osoby z obwodu przyjęte są na podstawie zgłoszenia i nie podlegają procesowi rekrutacji.

Zgodnie z zarządzeniami dot. rekrutacji wyniki prac Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej podamy w piątek o godzinie 12.00 – obok wejścia do szkoły – listy zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych wraz z ilością ewentualnych wolnych miejsc.

W sali 06, w piątek od godziny 12.00, rodzice lub opiekunowie osób niezakwalifikowanych do naszej szkoły mogą odbierać swoje dokumenty.

W sali 07 osoby z obwodu szkoły oraz zakwalifikowane w procesie rekrutacji mogą przekazywać oryginały dokumentów.

6 lipca wywiesimy ostateczną listę przyjętych. Przydział do poszczególnych klas zostanie udostępniony najpóźniej 12 lipca. Klasy tworzymy bez podziału na profile, przy zachowaniu równowagi płci, preferencji językowych oraz o podobnym zróżnicowaniu pod kątem wyników w nauce.