Tematyka etyki oraz wychowania do życia w rodzinie

Tematyka – etyka (2 godziny na całą szkołę, po lekcjach, do wyboru jeden termin, grupy międzyklasowe)

Tematy:

 1. Miejsce etyki w życiu i nauce.
 2. Elementy filozofii – wielcy filozofowie.
 3. Strach, odwaga i sumienie.
 4. Normy moralne, a rozwój człowieka.
 5. Odpowiedzialność.
 6. Doświadczanie wartości i ich natura.
 7. Reklama społeczna i jej znaczenie.
 8. Nasza reklama.
 9. Pytania o dobre działanie.
 10. Uczenie dyskusji.
 11. Ważne pytania- różne odpowiedzi – myślenie krytyczne.
 12. Czym jest prawda i dziwne jej przypadki.
 13. Elementy ekologii.
 14. Stereotypy – jak je likwidować.
 15. Wolność i jak z nią postępować.
 16. Podstawowe pojęcia etyczne w plakatach.
 17. Problemy etyczne nauki.
 18. Religia we współczesnym świecie.

Literatura:

„Etyka dla myślących” – M. Środa

„Etyka” – red. P. Kołodziński, J. Kapiszewski

„Etyka” – J. Hartman

Przewodnik po krainie idei W. Paeper

Historia filozofii – W. Tatarkiewicz

Filmoteka – „Patrz i zmieniaj”

Film np. „Billy Elliot”

 


Tematyka zajęć z wychowania do życia w rodzinie

Klasa I

 1. Lekcje wychowania do życia w rodzinie i moje potrzeby.
 2. Historia rozwoju człowieka.
 3. Dojrzały człowiek- to znaczy…
 4. Emocje i uczucia-czy są potrzebne?
 5. Jak skutecznie się porozumiewać?
 6. Co się ze mną dzieje-czyli o dojrzewaniu.
 7. Z tym sobie poradzę (problemy okresu dojrzewania).
 8. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 9. Pierwsza miłość.
 10. Niedla presji seksualnej.
 11. Przedwczesna inicjacja seksualna.
 12. O kulturze wolnego czasu: Internet, prasa młodzieżowa, TV, reklama.
 13. Koleżeństwo, ale jakie? Uzależnienia i asertywność. Cyberprzemoc.

Klasa II

 1. O potrzebie godności i szacunku człowieka.
 2. Miłość to znaczy…
 3. Spotkania i rozstania.
 4. Seksualność człowieka.
 5. Główne funkcje płciowości.
 6. Miłość i szacunek. Kolejność więzi.
 7. Czekać- nie czekać?
 8. Uwaga AIDS!
 9. Choroby przenoszone drogą płciową.
 10. Płodność kobiety i mężczyzny.
 11. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.
 12. Ekologia i planowanie rodziny.
 13. Rola autorytetów w życiu człowieka.

Klasa II

 1. Znam i akceptuję siebie.
 2. Miłość i jej rodzaje.
 3. Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo.
 4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety?
 5. Korzyści z obserwacji cyklu. Testery i aparaty MNPR.
 6. Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody.
 7. Kiedy zaczyna się życie człowieka?
 8. W oczekiwaniu na dziecko.
 9. Być matką.
 10. Być ojcem.
 11. Ciąża nastolatków. Gdzie szukać pomocy?
 12. Aborcja.
 13. Pornografia.
 14. Prostytucja nieletnich.