Obiady – wpłaty wrześniowe

Ruszamy z obiadami – firma „Razem przy stole”, ta sama, co w zeszłym roku. Obiady będą wydawane od 19 września. Wpłaty na konto przyjmujemy w dniach 12.09.-15.09.2016r.

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:

Kwota: 75 zł – wrzesień (10 x 7,50zł)