Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zachęcam do spróbowania swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Etap pierwszy składa się z dwóch części – testowej (29.09 o godzinie 9.00) oraz korespondencyjnej.

Osoby chcące wziąć udział w olimpiadzie powinny zgłosić się do swojego nauczyciela matematyki lub bezpośrednio do koordynatora – Pani Eweliny Sołdan.

Część korespondencyjna: https://omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap16.pdf

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania.

W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko – oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo.

Wzór arkusza: https://omj.edu.pl/uploads/attachments/wzor_arkusza_rozwiazan_z_testem.pdf

Zadania z części korespondencyjnej należy dostarczyć najpóźniej do 14 października do Pani Sołdan.