Jedynka kształtuje kompetencje społeczne

Rola szkoły zmienia się. Wiedzę możemy pozyskać w szybki sposób z wielu źródeł, a w tym niezbędna jest umiejętność wyszukiwania informacji i wykorzystania ich w praktyce. Szkoła powinna rozbudzać zainteresowania, zaciekawiać, uczyć sposobów rozwiązywania problemów. Wkrótce na rynku pracy będą wymagane zupełnie nowe kompetencje, zwane kompetencjami przyszłości: inteligencja społeczna i emocjonalna; crossowanie umiejętności, zdolność do pracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach; praca w wirtualnych zespołach; praca w szumie informacyjnym. Więcej można przeczytać tutaj. 

W Jedynce stawiamy na rozwój kompetencji społecznych i budowanie relacji. Temu służyły zajęcia w ramach Dnia Kropki, klasowe pikniki w ramach godzin wychowawczych, sprzątanie świata czy lekcja w muzeum. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.