Zebrania z rodzicami

Już w czwartek o 18.00 zebrania z rodzicami. Do zobaczenia! O 19.00 do sali 07 zapraszamy przedstawicieli klas (rodziców) na inauguracyjne spotkanie Rady Rodziców.
Przypominamy zasady:
– każda klasa (rodzice) wybiera trójkę klasową – osoby działające w ramach klasy;
– każda klasa (rodzice) w wyborach tajnych wybierają swojego przedstawiciela (jedną osobę) do Rady Rodziców. Każda klasa powinna mieć swojego reprezentanta.
Program zebrań obejmuje sprawy organizacyjne, zapoznanie ze zmianami w Statucie, WZO, wybór przedstawicieli do RR, ustalenie zasad współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami – kliknij!