WYBORY – CO? JAK? KIEDY? PO CO?

Już 29-go września (czwartek) odbędą się wybory, od których zależeć będzie de facto jakość pracy samorządu. Wybierzemy w nich nie tylko Przewodniczącego SU, odpowiedzialnego za koordynację i wyznaczanie kierunków działań SU, ale także Opiekuna SU, osobę pomagającą, wspierającą i radzącą Radzie Uczniowskiej i reprezentującą w niej grono pedagogiczne oraz po raz pierwszy w tym roku – Rzecznika Praw Ucznia. Ten pełni rolę niezwykle istotną, a mianowicie stoi na straży regulaminów, WZO etc. etc. Będzie to osoba, do której każdy uczeń będzie mógł podejść i poinformować o naruszeniach regulaminu przez danego nauczyciela. Dotyczy to np. niesprawiedliwego oceniania, braku możliwości poprawy pacy klasowej i tym podobne. Rzecznik w swoich działaniach i obowiązkach odciąży poniekąd wychowawców klas, bowiem to oni są nauczycielami, do których w pierwszej kolejności powinniśmy się udać.

Kandydatami na przewodniczącego SU są: Matylda Jellonnek IIb, Oliwia Janicka IIIf i Mikołaj Witoński IIIe.

Kandydatkami na opiekuna SU są: pani Joanna Szymańska oraz pani Anna Matłosz; a na Rzecznika Praw Ucznia: pani Małgorzata Lesisz oraz pani Anna Matłosz. Wybieramy jedną osobę.