Wpłaty za obiady- listopad

Uwaga! Wpłaty za listopadowe obiady – 150 zł (20 obiadów, bez 1 i 11.11.2016) przyjmujemy na konto szkoły w dniach 21.10.-31.10.2016r. Osoby, które za październik zapłaciły pełną kwotę, są proszone o pomniejszenie wpłaty o 7,50 zł za obiad 31.10.

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: listopad

ewentualne dni, za które został dokonany odpis