Komunikat dla Rodziców:)

Uwaga! Już 17 listopada zapraszamy na zebrania. Tym razem o godzinie 17.00 w auli odbędą się warsztaty dla rodziców pt. „Przeciwdziałanie cyberprzemocy” prowadzone przez Ośrodek Razem.

O godzinie 18.00 w auli odbędzie krótkie spotkanie z dyrekcją, w czasie którego przedstawimy Państwu informacje na temat kierunków rozwoju szkoły  oraz możliwości angażowania się we współpracę.

Zebrania rozpoczną się około godziny 18.20 w salach, z wychowawcami, w partnerskiej atmosferze. „Uławkowieniu” zebrań mówimy stop, zatem liczymy na to, że usiądą Państwo razem przy stole z wychowawcą, by porozmawiać o postępach swoich dzieci i ewentualnych problemach do rozwiązania. Przewidywany program zebrań powinni otrzymać Państwo na  trzy dni przed spotkaniem.