Informacja na temat zaopiniowania proponowanej transformacji szkoły przez grono pedagogiczne

Uprzejmie informujemy, że kadra Gimnazjum nr 1 w Gdyni pozytywnie zaopiniowała propozycję UM dotycząca przyszłości placówki. Oto wyniki tajnego głosowania: (43 ZA, 4 PRZECIW, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ).