Przypominajka styczniowa

 5 stycznia (czwartek) – plan B, lekcje kończą się po 5. godzinie o 11.15.

O 12.00 w auli zaczynamy szkolenie dla całej kadry. Szkolenie trwać będzie 5 godzin zegarowych z dwiema piętnastominutowymi przerwami. Poświęcone jest ocenianiu kształtującemu. Prowadzone przez trenerów z CEO.

Do 5 stycznia wystawiamy oceny semestralne.

6 stycznia (piątek) – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

10 stycznia (wtorek) – plan B. O godzinie 14.15 w auli posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

12 stycznia (czwartek) – godzina 18.00 – zebrania z rodzicami.

16-27 stycznia – ferie zimowe