Uwaga rodzice uczniów klasy 2A

Klasa 2A nie ma dzisiaj zebrania z rodzicami!