Ważne informacje przed egzaminem gimnazjalnym

Uczeń na egzaminie gimnazjalnym003036002954003114