Wpłaty za obiady na kwiecień

Wpłat za obiady w marcu prosimy dokonywać do dnia 30 marca 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 13 obiady x 7,50 zł = 97,50 zł

(została uwzględniona przerwa świąteczna oraz dni egzaminów gimnazjalnych)

W związku z chorobą pracownika prosimy o wpłaty tylko na konto!

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: kwiecień

menu na kwiecień

wege kwiecień 2017