I miejsce w Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej!

W sobotę 4 marca 2017 r. odbyły się XXI Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej

o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

W dniu 13 marca 2017 r. ogłoszono wyniki:

Jakub Kuczys 3b – I miejsce indywidualnie

Jakub Kuczys, Dustin Daniel – I miejsce zespołowo

http://sni.edu.pl/lok2017/

 

Opiekun: Tadeusz Bury