Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego 17LO, w którego skład wejdą klasy gimnazjalne, spotkam się z Radą Rodziców i wszystkimi zainteresowanymi Rodzicami uczniów gimnazjum, by porozmawiać na temat planowanych zmian kadrowych spowodowanych transformacją szkoły oraz redukcją oddziałów. Niepokoje są zrozumiałe, ale chcę podkreślić, że cała kadra Gimnazjum nr 1 dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej edukować młodzież, a zmiany w przydziałach osób uczących są nieuniknionym elementem szkolnej rzeczywistości. Zapewniam, że nadal będziemy realizować pracę grup tematycznych i językowych oraz doskonalić umiejętności społeczne.
Dobra edukacja, tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się i rozwojowi młodzieży – są dla nas priorytetem.
Z wyrazami szacunku,
Oktawia Gorzeńska dyrektor szkoły