Konkurs „Mówca miejski”

Szkolne eliminacje do konkursu miejskiego

„MÓWCA GDYŃSKI”

ORGANIZATOR: Młodzieżowa Rada Gdyni w ramach projektu „Młodzi z pomysłem”

ZGŁOSZENIA: NALEŻY POBRAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIA Z SEKRETARIATU SZKOŁY I ODDAĆ WYPEŁNIONY Z PODPISEM RODZICA NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU DO GODZ. 12.00 (DO SEKRETARIATU)

TERMIN: 28.04.2017 o godz. 8.00 w bibliotece szkolnej

Forma: mowa motywacyjna do rówieśników  na temat „Edukacja”

Czas: 3 min. (nie można go przekroczyć)

Kryteria oceny:

  • Spójność z tematem
  • Płynność wypowiedzi
  • Bogactwo słownictwa (brak powtórzeń)
  • Styl – oryginalność wypowiedzi
  • Charyzma sceniczna (komunikacja z widownią)
  • Prosty, trafiający do odbiorców język
  • Poprawność gramatyczna zdań
  • Intonacja i dykcja
  • Kultura wypowiedzi

Jury wyłoni 2 przedstawicieli reprezentujących szkołę w finale. Do eliminacji będą dopuszczeni tylko uczniowie z wypełnionymi formularzami zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela koordynator szkolny konkursu Marzenna Jurek-Turska

Serdecznie zapraszamy!!!!