Obiady w maju

Wpłat za obiady w marcu prosimy dokonywać do dnia 27 kwietnia 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 20 obiadów x 7,50 zł = 150 zł

(nie ma obiadu 2 maja)

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: maj

maj

wege maj