Obiady – czerwiec

Wpłat za obiady w czerwcu prosimy dokonywać do dnia 26 maja 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 9 obiadów x 7,50 zł = 67,50 zł (minus ew. odpisy za niewykorzystane obiady w poprzednich miesiącach)

(nie ma obiadu 1 ani 16 czerwca, obiady są wydawane do 14 czerwca włącznie)

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: czerwiec

MENU NA CZERWIEC