Najbardziej usportowiona klasa- wyniki

Zakończył się całoroczny konkurs na ” Najbardziej usportowioną klasę „, prowadzony przez wszystkich nauczycieli wychowania -fizycznego .
Na apelu wręczono klasom puchary, dyplomy i słodycze .
W klasach pierwszych I miejsce zajęła 1 H
W klasach drugich 2 C
W klasach trzecich 3 B