Obiady – czerwiec

Wpłat za obiady w czerwcu prosimy dokonywać do dnia 26 maja 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 9 obiadów x 7,50 zł = 67,50 zł (minus ew. odpisy za niewykorzystane obiady w poprzednich miesiącach)

(nie ma obiadu 1 ani 16 czerwca, obiady są wydawane do 14 czerwca włącznie)

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: czerwiec

MENU NA CZERWIEC

Obiady w maju

Wpłat za obiady w marcu prosimy dokonywać do dnia 27 kwietnia 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 20 obiadów x 7,50 zł = 150 zł

(nie ma obiadu 2 maja)

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: maj

maj

wege maj

Wpłaty za obiady na kwiecień

Wpłat za obiady w marcu prosimy dokonywać do dnia 30 marca 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 13 obiady x 7,50 zł = 97,50 zł

(została uwzględniona przerwa świąteczna oraz dni egzaminów gimnazjalnych)

W związku z chorobą pracownika prosimy o wpłaty tylko na konto!

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: kwiecień

menu na kwiecień

wege kwiecień 2017

Obiady w marcu

Wpłat za obiady w marcu prosimy dokonywać do dnia 27 lutego 2017.

Prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż bardzo ułatwia to pracę!

Koszt obiadów: 23 obiady x 7,50 zł = 172,50 zł

Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: marzec

MENU NA MARZEC

MENU WEGETARIAŃSKIE

Obiady w lutym

Wpłat na obiady w lutym prosimy dokonywać do dnia 31 stycznia

Kwota za wszystkie dni obiadowe to 150 zł (20 dni)

menu wegetariańskie

menu na luty