Program Gramy w zielone!

ODWIEDŹ STRONĘ PROGRAMU – KLIKNIJ

PROGRAM REALIZOWANY

W GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI

 

To program mówiący o tym, jak być świadomym konsumentem we współczesnym świecie, czyli konkretnie:

 • jak nie marnować jedzenia;
 • jak mądrze kupować;
 • jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy,
 • jak segregować i przetwarzać śmieci.

Dlaczego? Marnowanie żywności i nadmierny konsumpcjonizm to problemy społeczne, które wywierają negatywne skutki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Dlaczego taki program? Bo wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać świat, a od nas samych ta zmiana się zaczyna.

Cele:

 • kształtowanie dojrzałych zachowań konsumenckich;

 • rozwijanie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości na problemy środowiska;

 • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz środowiska;

 • upowszechnianie świadomości konsumenckiej w szkole, w domu i w mieście.

Planowane działania:

 • lekcje;
 • przeprowadzenie sondy ulicznej wśród mieszkańców Gdyni na temat ich nawyków konsumenckich;
 • analiza domowych nawyków w zakresie ekologii i świadomości konsumenckiej;
 • warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • projekty edukacyjne;
 • akcje promujące świadomy konsumpcjonizm (happenning, flashmob, wystawa);

 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ekologii i świadomej konsumpcji;
 • stworzenie portfolio świadomego konsumenta (w tym przepisów na potrawy z „resztek”);

 • upowszechnienie akcji w środowisku.

Rezultaty: wzrost świadomości, zmiana nawyków konsumenckich całej społeczności szkolnej, a tym samym mieszkańców naszego miasta.