wpłaty na ochronę i Radę Rodziców

Jedynka może być jeszcze lepszym miejscem, dzięki Państwa wsparciu. Dziękujemy za wpłaty!
NUMER KONTA RADY RODZICÓW: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

Należy zaznaczyć imię i nazwisko dziecka oraz klasę i cel wpłaty (ochrona lub Rada Rodziców).